FANDOM


Gandora-X the Dragon of Demolition
()(めつ)(りゅう)ガンドラ(クロス)
GandoraXtheDragonofDemolition-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
めつ
りゅうガンドラ
クロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
めつ
りゅう
ガンドラX
クロス
 Tên Nhật (rōmaji) Hametsuryū Gandora Kurosu
 Tên Nhật (Dịch) Gandora Cross the Dragon of Demolition
 Tên Hàn 파멸룡 간드라X(크로스)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 71525232
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.