FANDOM


Garoth, Lightsworn Warrior
ライトロード・ウォリアー ガロス
GarothLightswornWarrior
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1850/1300
Mã số 59019082
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần có bài được đưa từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài bởi hiệu ứng của quái "Lightsworn" bạn điều khiển, trừ "Garoth, Lightsworn Warrior": Đưa 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài, sau đó rút 1 lá bài ứng với mỗi quái "Lightsworn" được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên