FANDOM


Garuda the Wind Spirit
(かぜ)(せい)(れい) ガルーダ
GarudatheWindSpirit-SDDL-EN-C-1E
 Tên Việt Phong Linh Garuda
 Tên Nhật (Kana)
かぜの
せい
れい ガルーダ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かぜ
の精
せい
れい
ガルーダ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaze no Seirei Garūda
 Tên Hàn 바람의 정령 가루다
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 12800777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác