FANDOM


Garuda the Wind Spirit
(かぜ)(せい)(れい) ガルーダ
GarudatheWindSpirit-SDDL-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
かぜの
せい
れい ガルーダ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かぜ
の精
せい
れい
 ガルーダ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaze no Seirei Garūda
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 12800777
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên