FANDOM


Gateway to Chaos
混沌の場(カオス・フィールド)
GatewaytoChaos-DOCS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
混沌の場
カオス・フィールド
 Tên Nhật (Chuẩn) 混沌の場
カオス・フィールド
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Fīrudo
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Field
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 40089744
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]