FANDOM


Geargia Change
ギアギアチェンジ
GeargiaChange-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật ギアギアチェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Giagiachenji
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 29087919
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]