FANDOM


Geargiagear
ギアギアギア
Geargiagear
Nhóm liên quan Geargia
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 06148016
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "Geargiano" từ Bộ bài của bạn và tăng Cấp sao của chúng thêm 1. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Geargiagear" mỗi lượt.
English Description
Special Summon 2 "Geargiano" monsters from your Deck and increase their Levels by 1. You can only activate 1 "Geargiagear" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên