FANDOM


Geargiagear Gigant XG
ギアギアギア XG(クロスギガント)
GeargiagearGigantXG-SDGR-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ギアギアギア
XG
クロスギガント
 Tên Nhật (Chuẩn) ギアギアギア XG
クロスギガント
 Tên Nhật (rōmaji) Giagiagia Kurosu Giganto
 Tên Nhật (Dịch) Geargiagear Cross Gigant
 Tên Hàn 기아기아기아 X(크로스)G(기간트)
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Hạng sao 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1300
 Mã số 19891310
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên