FANDOM


Geargianchor
ギアギアンカー
Geargianchor-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật ギアギアンカー
 Tên Nhật (rōmaji) Giagiankā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 500
 Mã số 92693205
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác