Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Geargiauger

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Geargiauger
ギアギアングラー
Geargiauger-VJMP-JP-UR.png
Nhóm liên quan Geargia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 500/500
Mã số 47687766
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy 1 quái thú Cấp 4 sao hệ THỔ Loại-Machine từ Bộ bài chính của bạn lên tay, ngoại trừ "Geargiauger", đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ các quái thú Loại-Machine, cũng như không thể thực hiện đòn tấn công trong suốt phần còn lại của lượt này.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 4 EARTH Machine-Type monster from your Deck to your hand, except "Geargiauger", also, you cannot Special Summon monsters, except Machine-Type monsters, nor declare an attack, for the rest of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên