Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Gem-Knight Amethyst

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Gem-Knight Amethyst
ジェムナイト・アメジス
GemKnightAmethyst-HA06-EN-ScR-1E.png
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Aqua/Fusion/Effect
ATK/DEF 1950/2450
Mã số 71616908
Loại Hiệu ứng Summon. Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 quái thú "Gem-Knight" + 1 quái thú Loại-Aqua
Phải được Triệu hồi Dung hợp trước tiên. Khi lá bài này được đưa từ sân đấu vào Mộ bài: Trả lại tất cả Bài PhépBài Bẫy trên sân lên tay.
English Description
1 "Gem-Knight" monster + 1 Aqua-Type monster
Must first be Fusion Summoned. When this card is sent from the field to the Graveyard: Return all Set Spell and Trap Cards on the field to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên