FANDOM


Gem-Knight Crystal
ジェムナイト・クリスタ
GemKnightCrystal.png
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock
ATK/DEF 2450/1950
Mã số 76908448
Mô tả Tiểu sử
Một chỉ huy cao cấp của Gem-Knight, người đã tối ưu hóa quyền năng tinh thể của mình. Dù rằng khả năng của anh ta áp chế hoàn toàn kẻ địch, anh ta vẫn càm thấy bản thân còn quá yếu, và cần gia cố về tính đoàn kết với đồng đội của mình.
English Description
A Gem-Knight officer of high rank, who has optimized the use of the crystal powers. Despite his ability to overwhelm most opponents, he's wary of stretching himself too thin, and opts for solidarity with his comrades.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên