FANDOMGem-Knight Emerald
ジェムナイト・エメラル
GemKnightEmerald-PHSW-EN-R-1E.jpg
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1800/800
Mã số 69243722
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể trục xuất lá bài mặt-ngửa này mà bạn điều khiển và 1 Quái thú Thường mặt-ngửa bạn điều khiển để chọn mục tiêu 1 Quái thú Dung hợp "Gem-Knight" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ bài.
English Description
You can banish this face-up card you control and 1 face-up Normal Monster you control to target 1 "Gem-Knight" Fusion Monster in your Graveyard; Special Summon it from the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên