FANDOM


Gem-Knight Lady Brilliant Diamond
ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ
GemKnightLadyBrilliantDiamond-CORE-EN-UR-1E
 Tên Nhật ジェムナイトレディ・ブリリアント・ダイヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Jemunaito Redi Buririanto Daiya
 Tên Nhật (Dịch) Gem-Knight Lady Brilliant Dia
 Tên Hàn 젬나이트레이디브릴리언트다이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3400 / 2000
 Mã số 19355597
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác