FANDOM


Gem-Knight Sapphire
ジェムナイト・サフィア
GemKnightSapphire-HA05-EN-SR-UE
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua
ATK/DEF 0/2100
Mã số 27126980
Mô tả Tiểu sử
Với sức mạnh Sapphire của mình, anh ta điều khiển dòng nước bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công. Các chiến hữu tin tưởng tuyệt đối vào sự bảo vệ thầm lặng của anh ta.
English Description
His Sapphire power commands the waters to protect him from attack. His comrades trust in his silent protection.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên