FANDOM


Gem-Knight Tourmaline
ジェムナイト・ルマリン
GemKnightTourmaline-HA05-EN-SR-UE.png
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Thunder
ATK/DEF 1600/1800
Mã số 54620698
Mô tả Tiểu sử
Anh ta chuyển dịch các dòng năng lượng thần bí và chuyển chúng vào sức mạnh chiến đấu thông qua năng lượng của Tourmaline. Người dân ngưỡng mộ cách sống của anh ấy.
English Description
He channels mystic energies and changes them into fighting strength through the power of Tourmaline. Many admire his way of life.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên