Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Gem-Turtle

7.552bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Gem-Turtle
ジェムタートル
GemTurtle-DT07-EN-DNPR-DT.png
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 0/2000
Mã số 64734090
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT BÀI: Bạn có thể lấy 1 "Gem-Knight Fusion" từ Bộ bài chính của bạn lên tay.
English Description
FLIP: You can add 1 "Gem-Knight Fusion" from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên