FANDOM


Gene-Warped Warwolf
ジェネティック・ワーウルフ
GeneWarpedWarwolf-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật ジェネティック・ワーウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Jenetikku Wāurufu
 Tên Nhật (Dịch) Genetic Warwolf
 Tên Hàn 제네틱 워울프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior
 CÔNG / THỦ 2000 / 100
 Mã số 69247929
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên