FANDOM


Gene-Warped Warwolf
ジェネティック・ワーウルフ
GeneWarpedWarwolf-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật ジェネティック・ワーウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Jenetikku Wāurufu
 Tên Nhật (Dịch) Genetic Warwolf
 Tên Hàn 제네틱 워울프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior
 CÔNG / THỦ 2000 / 100
 Mã số 69247929
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.