Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

General Gantala of the Ice Barrier

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
General Gantala of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)()(しょう) ガンターラ
GeneralGantalaoftheIceBarrier-HA04-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
しょう ガンターラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の虎
しょう
 ガンターラ
 Tên Hàn 빙결계의 호장 간타라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 53921056
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên