FANDOM


General Gantala of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)()(しょう) ガンターラ
GeneralGantalaoftheIceBarrier-HA04-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
しょう ガンターラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の虎
しょう
 ガンターラ
 Tên Hàn 빙결계의 호장 간타라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 53921056
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác