FANDOM


Generation Shift
ジェネレーション・チェンジ
GenerationShift-DL16-EN-R-UE-Red
 Tên Nhật ジェネレーション・チェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Jenerēshon Chenji
 Tên Nhật (Dịch) Generation Change
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 34460239
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]