Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Generation Shift

7.212bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Generation Shift
ジェネレーション・チェンジ
GenerationShift-DL16-EN-R-UE-Red.png
 Tên Nhật ジェネレーション・チェンジ
 Tên Nhật (rōmaji) Jenerēshon Chenji
 Tên Nhật (Dịch) Generation Change
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 34460239
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên