Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Genex Ally Duradark

7.561bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Genex Ally Duradark
A・ジェネクス・ドゥルダーク
GenexAllyDuradark.jpg
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/200
Mã số 68450517
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, trong Lượt Chính của bạn, bạn có thể chọn 1 quái thúThế tấn công ngửa-mặt đối phương điều khiểnThuộc tính giống như lá bài này, và tiêu diệt nó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Once per turn, during your Main Phase, you can select 1 face-up Attack Position monster your opponent controls with the same Attribute as this card, and destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên