FANDOM


Genex Army
アーミー・ジェネクス
GenexArmy
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2300/1300
Mã số 93211836
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một quái thú "Genex", bạn có thể phá hủy 1 lá bài đối phương điều khiển.
English Description
When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Genex" monster, you can destroy 1 card your opponent controls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên