FANDOM


Genex Furnace
ジェネクス・ヒート
GenexFurnace
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 2000/1300
Mã số 53944920
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển "Genex Controller" ngửa-mặt, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế.
English Description
If you control a face-up "Genex Controller", you can Normal Summon this card without Tributing.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên