Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Genex Neutron

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Genex Neutron
ジェネクス・ニュートロン
GenexNeutron.png
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/1200
Mã số 19182751
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Kết thúc của lượt mà lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy lên tay 1 quái thú Tuner Machine-Type từ Bộ bài của bạn.
English Description
During the End Phase of the turn this card was Normal Summoned: You can add 1 Machine-Type Tuner monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên