FANDOM


Genex Neutron
ジェネクス・ニュートロン
GenexNeutron-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Trợ Chiến Trung Hòa
 Tên Nhật ジェネクス・ニュートロン
 Tên Nhật (rōmaji) Jenekusu Nyūtoron
 Tên Hàn 제넥스 뉴트론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 19182751
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
Genex Neutron
ジェネクス・ニュートロン
GenexNeutron
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/1200
Mã số 19182751
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Kết thúc của lượt mà lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy lên tay 1 quái thú Tuner Machine-Type từ Bộ bài của bạn.
English Description
During the End Phase of the turn this card was Normal Summoned: You can add 1 Machine-Type Tuner monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.