FANDOM


Genex Neutron
ジェネクス・ニュートロン
GenexNeutron-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Trợ Chiến Trung Hòa
 Tên Nhật ジェネクス・ニュートロン
 Tên Nhật (rōmaji) Jenekusu Nyūtoron
 Tên Hàn 제넥스 뉴트론
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 19182751
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Genex Neutron
ジェネクス・ニュートロン
GenexNeutron
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/1200
Mã số 19182751
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Kết thúc của lượt mà lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lấy lên tay 1 quái thú Tuner Machine-Type từ Bộ bài của bạn.
English Description
During the End Phase of the turn this card was Normal Summoned: You can add 1 Machine-Type Tuner monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.