FANDOM


Genex Undine
ジェネクス・ウンディーネ
GenexUndine.png
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1200/600
Mã số 04904812
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này là được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thuộc tính THỦY từ Bộ bài vào Mộ bài; lấy lên tay 1 "Genex Controller" từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can send 1 WATER monster from your Deck to the Graveyard; add 1 "Genex Controller" from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên