FANDOM


Ghost Gardna
デッド・ガードナー
GhostGardna-DT01-EN-DNPR-DT
 Tên Việt Bóng Ma Giám Hộ
 Tên Nhật デッド・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Deddo Gādonā
 Tên Nhật (Dịch) Dead Gardna
 Tên Hàn 데드 가드너
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1900
 Mã số 59965151
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.