FANDOM


Ghost Gardna
  • Nhật: デッド・ガードナー
  • Romaji: Deddo Gādonā
  • Việt: Bóng Ma Giám Hộ
Khác:
Dead Gardna
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Khi một quái thú ngửa mặt bạn điều khiển bị chọn làm mục tiêu tấn công, bạn có thể chuyển mục tiêu vào lá này. Khi lá này bị tiêu diệtgửi vào Mộ, 1 quái thú ngửa mặt đối thủ điều khiển giảm 1000 CÔNG, cho đến Giai đoạn Kết thúc.
CÔNG / 0   THỦ / 1900
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ghost Gardna When a face-up monster you control is selected as an attack target, you can change the target to this card. When this card is destroyed and sent to the Graveyard, 1 face-up monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase.

Hình ảnh khác