FANDOM


Ghost Reaper & Winter Cherries
()()さくら
GhostReaperWinterCherries-SHVI-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ゆさくら
 Tên Nhật (Chuẩn)
さくら
 Tên Nhật (rōmaji) Fuyu Sakura
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 62015408
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.