FANDOM


Ghost Ship
霊魂の護送船
GhostShip
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 1900/1000
Mã số 33347467
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Lần đầu phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ trên tay) bằng cách loại ra ngoài 1 quái thú QUANG trong Mộ bài của bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên