Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ghostrick Angel of Mischief

7.230bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ghostrick Angel of Mischief
ゴーストリックの()(てん)使()
GhostrickAngelofMischief-WSUP-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
てん
使
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの駄
てん
使
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Datenshi
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Fallen Angel
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 53334641
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên