FANDOM


Ghostrick Angel of Mischief
ゴーストリックの()(てん)使()
GhostrickAngelofMischief-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
てん
使
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの駄
てん
使
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Datenshi
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Fallen Angel
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 53334641
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên