FANDOM


Ghostrick Socuteboss
ゴーストリック・サキュバス
GhostrickSocuteboss-PRIO-EN-R-1E.png
 Tên Nhật ゴーストリック・サキュバス
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku Sakyubasu
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Succubus
 Tên Hàn 고스트릭 서큐버스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 2 Rank Star.svgRank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 32224143
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên