Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Ghostrick Witch

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Ghostrick Witch
ゴーストリックの()(じょ)
GhostrickWitch-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの魔
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Majo
 Tên Hàn 고스트릭의 마녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 200
 Mã số 27491571
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên