FANDOM


Ghostrick Yuki-onna
ゴーストリックの(ゆき)(おんな)
GhostrickYukionna-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ゴーストリックの
ゆき
おんな
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴーストリックの雪
ゆき
おんな
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku no Yukionna
 Tên Nhật (Dịch) Snow Woman of the Ghostrick
 Tên Hàn 고스트릭의 설녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 54490275
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.