FANDOMGiant Trap Hole
(おお)()とし(あな)
GiantTrapHole-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
おお
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
おお
とし穴
あな
 Tên Hàn 큰 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80723580
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]