FANDOM


Giant Trunade
ハリケーン
GiantTrunade-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật ハリケーン
 Tên Nhật (rōmaji) Harikēn
 Tên Nhật (Dịch) Hurricane
 Tên Hàn 허리케인
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42703248
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.