FANDOM


Gishki Abyss
リチュア・アビス
GishkiAbyss-HA05-EN-SR-UE
 Tên Nhật リチュア・アビス
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Abisu
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Abyss
 Tên Hàn 리추어 어비스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 67111213
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên