Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Gishki Abyss

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Gishki Abyss
リチュア・アビス
GishkiAbyss-HA05-EN-SR-UE.png
 Tên Nhật リチュア・アビス
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Abisu
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Abyss
 Tên Hàn 리추어 어비스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 67111213
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên