FANDOM


Gishki Aquamirror
リチュアの()(すい)(きょう)
</div>
GishkiAquamirror-HA05-EN-SR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana) リチュアの
すい
きょう
 Tên Nhật (Chuẩn) リチュアの儀
すい
きょう
 Tên Nhật (rōmaji) Richua no Gisuikyō
 Tên Nhật (Dịch) Ritua's Ceremonial Water Mirror
 Tên Hàn 리추어의 의수경
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tế lễ Ritual.svg
 Mã số 46159582
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên