FANDOM


Gishki Avance
リチュア・アバンス
GishkiAvance-HA07-EN-SR-UE
 Tên Nhật リチュア・アバンス
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Abansu
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Avance
 Tên Hàn 리추어 아반스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 16693254
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác