FANDOM


Gishki Chain
リチュア・チェイン
GishkiChain-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・チェイン
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Chein
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Chain
 Tên Hàn 리추어 체인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 66399675
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên