FANDOM


Gishki Chain
リチュア・チェイン
GishkiChain-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・チェイン
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Chein
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Chain
 Tên Hàn 리추어 체인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 66399675
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.