FANDOM


Gishki Chain
リチュア・チェイン
GishkiChain-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・チェイン
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Chein
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Chain
 Tên Hàn 리추어 체인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 66399675
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác