FANDOM


Gishki Psychelone
イビリチュア・プシュケローネ
GishkiPsychelone-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật イビリチュア・プシュケローネ
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Pushukerōne
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Psychelone
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2150 / 1650
 Mã số 30334522
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên