FANDOM


Gishki Shadow
シャドウ・リチュア
GishkiShadow-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật シャドウ・リチュア
 Tên Nhật (rōmaji) Shadō Richua
 Tên Nhật (Dịch) Shadow Ritua
 Tên Hàn 섀도우 리추어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1000
 Mã số 29888389
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác