FANDOM


Gishki Shadow
シャドウ・リチュア
GishkiShadow-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật シャドウ・リチュア
 Tên Nhật (rōmaji) Shadō Richua
 Tên Nhật (Dịch) Shadow Ritua
 Tên Hàn 섀도우 리추어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1000
 Mã số 29888389
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên