FANDOM


Gishki Vanity
リチュア・ヴァニティ
GishkiVanity-HA05-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・ヴァニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Vaniti
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Vanity
 Tên Hàn 리추어 배너티
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 93506862
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên