FANDOM


Gishki Vanity
リチュア・ヴァニティ
GishkiVanity-HA05-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・ヴァニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Vaniti
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Vanity
 Tên Hàn 리추어 배너티
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 800
 Mã số 93506862
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác