FANDOM


Gishki Vision
ヴィジョン・リチュア
GishkiVision-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật ヴィジョン・リチュア
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Richua
 Tên Nhật (Dịch) Vision Ritua
 Tên Hàn 비전 리추어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 500
 Mã số 47106439
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác