Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Gishki Zielgigas

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Gishki Zielgigas
イビリチュア・ジールギガス
GishkiZielgigas-HA07-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật イビリチュア・ジールギガス
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Jīrugigasu
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Zielgigas
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 0
 Mã số 66729231
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên