FANDOM


Gladiator Beast Nerokius
剣闘獣(グラディアルビースト)ネロキウス
GladiatorBeastNerokius-PRIO-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストネロキウス
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
ネロキウス
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1900
 Mã số 29357956
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác