FANDOM


Gladiator Beast Nerokius
剣闘獣(グラディアルビースト)ネロキウス
GladiatorBeastNerokius-PRIO-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
剣闘獣
グラディアルビーストネロキウス
 Tên Nhật (Chuẩn) 剣闘獣
グラディアルビースト
ネロキウス
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1900
 Mã số 29357956
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên