Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Glow-Up Bulb

7.244bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Glow-Up Bulb
グローアップ・バルブ
GlowUpBulb-STBL-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Củ Hành Nảy Mầm
 Tên Nhật グローアップ・バルブ
 Tên Hàn 그로우업 벌브
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Plant / Tuner
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 67441435
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên