FANDOM


Goblin Calligrapher
スカゴブリン
 Tên Nhật スカゴブリン
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 12057781
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.