FANDOM


Goblin Calligrapher
スカゴブリン
 Tên Nhật スカゴブリン
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 12057781
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên