FANDOM


Goddess Bow
()(がみ)(せい)(きゅう)-アルテミス
GoddessBow-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
がみの
せい
きゅう-アルテミス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がみ
の聖
せい
きゅう
-アルテミス
 Tên Nhật (rōmaji) Megami no Seikyū - Arutemisu
 Tên Nhật (Dịch) Saint Bow of the Goddess - Artemis
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 83743222
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.