FANDOM


Gogiga Gagagigo
ゴギガ・ガガギゴ
GogigaGagagigo-5DS2-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴギガ・ガガギゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Gogiga Gagagigo
 Tên Hàn 고기가가가기고
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 2950 / 2800
 Mã số 39674352
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên