FANDOM


Gogiga Gagagigo
ゴギガ・ガガギゴ
GogigaGagagigo-5DS2-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴギガ・ガガギゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Gogiga Gagagigo
 Tên Hàn 고기가가가기고
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 2950 / 2800
 Mã số 39674352
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác