FANDOM


Gold Gadget
ゴールド・ガジェット
GoldGadget-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật ゴールド・ガジェット
 Tên Nhật (rōmaji) Gōrudo Gajetto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 55010259
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác