FANDOMGongenzaka Dojo

Gongenzaka Dojo

Gongenzaka Dojo ((ごん)(げん)(ざか) (どう)(じょう) Gongenzaka Dōjō), hay là Strong Dojo trong phiên bản Anh, là một trường Duel dự bị tập trung chủ yếu vào lối Duel "Bất động" hay "Steadfast" và năm trong Thành phố Maiami. Chủ nhân của nó là Ngài Gongenzaka.

Danh sách học viên

Thư viện

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 25: "Ý chí Kiên định!! Gongenzaka Noboru"
  2. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 10: "Kị sĩ trong Hòn đá Bí ẩn! Người dùng Dung hợp "Kotsu Masumi""

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên